Få hjælp til
skattespørgsmål

- Korrekt beregning af selskabsskatten -

Vi er et højt specialiseret firma oprettet i 2020 af to forskere ved Aalborg Universitetet.

Fælles for os er, at vi begge har en dyb interesse for alle aspekter af selskabsbeskatning.

Få en second opinion til beregning af selskabsskatten

Hvad vi kan

I tilfælde, hvor du, din advokat eller din revisor mener, at din (selskabs)skat er beregnet forkert, kan vi i nogle tilfælde hjælpe med at foretage en korrekt beregning, som derefter kan være til støtte ved udtalelse til skattemyndighederne samt klage over disses afgørelse.

Hvad vi ikke kan

Vi kan ikke erstatte hverken dit selskabs advokat eller dets revisor (og det samme gælder, hvis du ikke har valgt selskab, men beskatning under virksomhedsordningen). Måske kan vi give en nyttig skatteretlig håndsrækning til din sag? Det koster ikke noget at spørge.

Det koster ikke noget at spørge

Måske kan vi give en nyttig skatteretlig håndsrækning til din sag?

Vi hjælper med tvivlsspørgsmål omkring selskabsskatten

Efter en foreløbig gennemgang af din hhv. din klients sag vurderer vi, om vi kan tilføre sagen værdi ved at udfordre SKATs argumenter for at ændre på det beskatningsgrundlag, som du selv hhv. dit selskab havde regnet med at blive beskattet ud fra. Hvis vi efter denne foreløbige gennemgang mener at kunne hjælpe, aftaler vi nærmere med dig og din advokat/revisor, hvilken form vores hjælp skal afgives i, for eksempel et indlæg over for SKAT, klage til Landsskatteretten mv.

Eksempler på spørgsmål

Få en uforpligtende vurdering
af din sag

Ring til os, send en mail eller kontakt os via kontaktformularen nedenfor.